Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego. W konkursie o dotację w kwocie do 8 500 zł na projekty młodzieżowe mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.

Celem Programu „Równać Szanse" jest wsparcie inicjatyw młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców), których celem jest rozwój umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Termin składania wniosków mija 25 października 2017 r., do godziny 12.00.

Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl. W ramach w/w konkursu istnieje możliwość przeprowadzenia w spotkań informacyjno-szkoleniowych przez Fundację Fundusz Lokalny SMK. Warunkiem jest zagwarantowanie udziału w w/w spotkaniach min. 20-stu przedstawicieli organizacji lub innych podmiotów społecznych. Zapraszamy do kontaktu z nami i omówienia szczegółowych zasad organizacji spotkań, jak również kierowania ewentualnych pytań - tel.: 517-370-383.

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH USŁUG, KTÓRE OFERUJEMY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić organizację pozarządową na terenie Stalowej Woli i okolic? Możemy zaoferować Wam bezpłatnie: