Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Działacie w Stowarzyszeniu, Fundacji lub planujecie założyć organizację pozarządową? Możecie liczyć na naszą pomoc! Skorzystajcie z nieodpłatnego wsparcia specjalistów Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli w zakresie m.in. obowiązującego prawa, księgowości, marketingu, komunikacji społecznej czy tworzenia wniosków dotacyjnych lub sponsorskich. Kiedy i jak korzystać z pomocy?

Na jaką konkretnie pomoc mogą liczyć organizacje pozarządowe?

PORADY PRAWNE

W zakresie poradnictwa prawnego, osoby działające w organizacjach pozarządowych lub planujące jej założenie mogą liczyć m.in. na wsparcie w założeniu organizacji, opracowaniu statutu organizacji, przygotowaniu dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego (zmiany statutu, w zarządzie, składzie komisji rewizyjnej), wyrejestrowaniu organizacji oraz ubieganiu się o statut Organizacji Pożytku Publicznego.

KONSULTACJE KSIĘGOWE

Rachunkowość, bilans zysków i strat, sprawozdania finansowe ... Tak, wiemy, że wielu organizacjom pozarządowym te pojęcia spędzają sen z powiek i nie kojarzą się najlepiej. Wszystkim, którzy oczekują pomocy księgowości, specjalista w tym zakresie m.in.: udzieli informacji na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej (polityka rachunkowości, plan kont, etc.), przedstawi zasady prowadzenia dokumentacji, poinformuje o obowiązkach sprawozdawczo - księgowych wobec różnych urzędów, doradzi w sprawach związanych z księgowością w przypadku organizacji prowadzących działalność gospodarczą oraz odpłatną działalność pożytku publicznego.

WSPARCIE MARKETINGOWE

Zdecydowaną większość Organizacji Pozarządowych nie stać na profesjonalne doradztwo i usługi marketingowe, przez co często są one mało rozpoznawalne. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zapraszamy do nieodpłatnego skorzystania z usług Specjalisty ds. komunikacji społecznej i marketingu, który m.in. podpowie jak: skutecznie promować organizację pozarządową i/lub wydarzenia, dobrze zaplanować kampanię promocyjną i informacyjną, stworzyć dobrą nazwę organizacji / projektu / wydarzenia, określić grupy docelowe działań marketingowych, tworzyć proste i skuteczne komunikaty prasowe, współpracować z przedstawicielami lokalnych mediów, wybrać właściwe narzędzia komunikacji, unikać błędów podczas tworzenia standardowych nośników informacji (plakaty, ulotki), korzystać z prostych narzędzi do budowania własnych serwisów internetowych, komunikować się w mediach społecznościowych działalność organizacji pozarządowej oraz tworzyć wnioski sponsorskie.

TWORZENIE WNIOSKÓW GRANTOWYCH

Konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych to jedno z głównych - jeśli nie jedyne - źródło finansowania. O przyznaniu grantu często decydują detale, dlatego zachęcamy do tego, aby skorzystać z nieodpłatnej porady Specjalisty ds. pisania wniosków dotacyjnych, który pomoże m.in. przygotować wniosek zgodnie z logiką projektową: właściwie określić cele i rezultaty projektu, wskazać problem oraz stworzyć diagnozę, unikać najczęstszych błędów popełnianych we wnioskach o dofinansowanie, właściwie sprecyzować budżet projektu,

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

Porady udzielane będą przez Specjalistów w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli, przy ul. Popiełuszki 4 według przyjętego harmonogramu. Aby skorzystać z porady, wystarczy skontaktować się z nami i wybrać najbardziej dogodny dla siebie termin.

ZAPRASZAMY!

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH USŁUG, KTÓRE OFERUJEMY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić organizację pozarządową na terenie Stalowej Woli i okolic? Możemy zaoferować Wam bezpłatnie: