Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

W najbliższą środę, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich organizuje w Stalowej Woli spotkanie z dr. Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw obywatelskich. Na spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby opowiedzieć Rzecznikowi o ważnych problemach, z którymi się zmagają, zwłaszcza o tym, co jest ważne dla regionu, ale też i o rzeczach dobrych, które warto upowszechnić w całym kraju.

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” w Stalowej Woli serdecznie zaprasza do udziału w konkursie  „WOLONTARIUSZ ROKU 2017”. Celem konkursu jest wyróżnienie tych najbardziej aktywnych wolontariuszy i działaczy społecznych z terenu naszego miasta.

Działacie w Stowarzyszeniu, Fundacji lub planujecie założyć organizację pozarządową? Możecie liczyć na naszą pomoc! Skorzystajcie z nieodpłatnego wsparcia specjalistów Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli w zakresie m.in. obowiązującego prawa, księgowości, marketingu, komunikacji społecznej czy tworzenia wniosków dotacyjnych lub sponsorskich. Kiedy i jak korzystać z pomocy?

Rozpoczęły się konsultacje do "Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Czas: do 03 listopada. Projekt Programu można pobrać na stronie www.stalowawola.pl 

Masz pomysł na działania, które do końca roku można zrealizować razem z mieszkańcami Rozwadowa? Może wspólne kolędowanie, akcja mikołajkowa,​ warsztaty, koncert? Jeżeli szukasz środków na realizację swojego pomysłu to weź udział w konkursie: "Mikrogranty dla Rozwadowa" i zdobądź 1000 zł. Dofinansujemy łącznie 6 inicjatyw.

Czasem mało widoczne, ale bardzo potrzebne. Organizacje pozarządowe w Stalowej Woli i okolicach od wielu lat działają w wielu ważnych dziedzinach życia społecznego. Zapraszamy na nasz cykl "NGO w akcji" w ramach którego prezentujemy organizacje pozarządowe oraz ich inicjatywy!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego. W konkursie o dotację w kwocie do 8 500 zł na projekty młodzieżowe mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.

Działacie w Stowarzyszeniu, Fundacji lub planujecie założyć organizację pozarządową? Możecie liczyć na naszą pomoc! Skorzystajcie z nieodpłatnego wsparcia specjalistów Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli w zakresie m.in. obowiązującego prawa, księgowości, marketingu, komunikacji społecznej czy tworzenia wniosków dotacyjnych lub sponsorskich. Kiedy i jak korzystać z pomocy?

Starosta Stalowowolski oraz Zarząd Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego serdecznie zapraszają przedstawicieli stowarzyszeń z terenu całego powiatu na zebranie podsumowujące działania Rady w latach 2015-2017 oraz wybory Zarządu Rady Organizacji Pozarządowych na kolejną kadencję. Przed spotkaniem odbędzie szkolenie dotyczące możliwości pozyskania środków dla NGO w ramach Programu „Równać Szanse 2017”.

Wielkimi krokami zbliżają się konsultacje do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa mają obowiązek uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi do 30 listopada. Zanim to zrobią mają obowiązek skonsultowania programu z organizacjami.

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH USŁUG, KTÓRE OFERUJEMY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić organizację pozarządową na terenie Stalowej Woli i okolic? Możemy zaoferować Wam bezpłatnie: